Privacy statement

Inleiding

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop Clearis uw persoonsgegevens verzameld en hoe we met uw gegevens omgegaan wordt. We leggen u uit waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens worden opgeslagen. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

 MMK bew paars web clearis
 • Clearis
 • Doel gegevens
 • Ontvangers gegevens
 • Opslag periode
 • Uw rechten
 • Beveiliging
 • Verplichte gegevens

Clearis

Clearis Information Solutions

Op dit moment leest u de privacy verklaring van Clearis. Clearis stroomlijnt uw informatiestromen en bedrijfsprocessen. Dit doen we met eigen applicaties en oplossingen of met behulp van software van externe leveranciers.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Clearis worden verzameld. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom deze verzameling aan gegevens kunt aangeven.

U kunt hierover bij vragen contact met ons opnemen.

privacy@clearis.nl | +31 (0) 342-70 11 74

Schoutenstraat 7 | 3771 CE | Barneveld

KVK nr. 08178631


identity card

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Clearis. Deze worden hieronder toegelicht.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming en om de overeenkomsten die worden aangegaan uit te kunnen voeren.

 • Contact opnemen

Uw gegevens worden vastgelegd in onze database. Dit geeft ons de mogelijkheid om contact met u op te nemen. Het gaat dan om de gegevens die nodig zijn om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden. Gegevens zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer en een projectomschrijving.

 • Cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende informatie van pagina’s van onze websites combineren en het gedrag van gebruikers analyseren.

 • Versturen van nieuwsbrieven

Wij bieden nieuwsbrieven aan voor consumenten en bedrijven. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

 • Bezoekersgegevens op onze website

Op onze websites worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

 • Overige gegevens

U deelt gegevens met ons zodat we de opdracht kunnen uitvoeren die we in een overeenkomst hebben vastgelegd.

Nogmaals, alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming en om de overeenkomsten die worden aangegaan uit te kunnen voeren.

sending email

Ontvangers gegevens

De gegevens die Clearis van u ontvangt en verwerkt, worden beheerd door en met de volgende partijen:

 • Onze hostingpartij van de website

De e-mail en website worden gehost bij een hostingpartij. Gegevens die u via onze website achterlaat worden opgeslagen op de server.

 • Mailchimp

Onze nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op deze manier houden we u op de hoogte van updates en nieuws rondom onze applicaties. Op het moment dat u staat aangemeld voor onze nieuwsbrief, wordt uw mailadres opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

 • Onze eigen applicaties CuBus, Lea

Uw gegevens worden vastgelegd in onze database. Dit geeft ons de mogelijkheid om contact met u op te nemen, de relatie met u te onderhouden en de opdracht die u aan ons heeft gegeven, uit te voeren. Het gaat om gegevens die nodig zijn om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden. Gegevens zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer en een projectomschrijving.

 • Annemarie ten Hoven Administraties

Onze financiële administratie hebben we gedeeltelijk uitbesteed aan een administratiebureau. Deze partij heeft inzicht in uw adresgegevens en de financiële gegevens die nodig zijn voor de betalingen.

rotation lock

Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Clearis, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.
court gavel

Uw rechten

 • Recht op inzage:

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Clearis worden bewaard en vastgelegd.

Dit kunt u doen door telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen. We overhandigen u dan een overzicht met uw gegevens.

 • Recht op rectificatie:

Kloppen uw gegevens niet? Zijn de gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Clearis.

 • Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Clearis zijn vastgelegd? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

 • Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Clearis zijn opgeslagen, in het geval dat u overstapt naar een andere dienst of partij, dan heeft u het recht op overdracht van de gegevens. Clearis dient al uw gegevens over te dragen aan een andere partij.

 • Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat Clearis niet op de juiste manier omgaat met uw gegevens.

 • Recht op stoppen van gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u dat Clearis niet langer uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde applicaties

De persoonsgegevens die door Clearis of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn toegankelijk via bovengenoemde software en zijn beveiligd met een wachtwoord en waar mogelijk met een tweestapsverificatie.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekend dat uw verbinding met de website van Clearis privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.


Verplichte gegevens

Clearis verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denkt u hierbij aan het aanbieden van diensten of producten. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die we van u vragen zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van onze diensten of producten. Wanneer u deze gegevens niet wilt aanleveren, kan Clearis haar diensten en producten niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u gedeeld heeft met Clearis met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst of product), dan zal daar altijd eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Clearis behoudt zich het recht uw gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer Clearis dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Clearis te beschermen. Daarbij trachten we altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.