Updates Cubus

Altijd op de hoogte van de laatste updates!

Op deze pagina vind je de meest recente updates van Cubus en LEA, heb je het idee dat er iets anders loopt dat normaal? Dan kan je op deze pagina zien of er is aangepast. Heb je na een update een vraag of opmerking? Laat het ons in het onderstaande formulier weten.

 MMK bew paars web clearis

Altijd op de hoogte van de laatste updates.

2021- Week 40-46

Cubus

 • Bij het aanmaken van een verkooporder kun je alleen nog een klant of leverancier/klant selecteren. Bij het maken van een inkooporder kan je alleen nog een leverancier kiezen. Het is dus belangrijk dat de inrichting in Cubus goed staat
 • De voorraad wordt aangepast als een regel op 'gereed voor factuur' wordt gezet. Dit was voorheen op het moment dat de gehele order definitief gemaakt werd
 • Op een project is de knop toegevoegd 'importeer gegevens'. Deze functie maakt het mogelijk om binnen het project alle stappen en acties in één keer te importeren vanuit een Excel sheet
 • Serviceklussen kunnen naast project en projectstap nu ook gepland worden op een projectactie
 • In het backlogoverzicht is het mogelijk om meerdere of alle acties te selecteren en via het hamburgermenu de status in één keer aan te passen
 • BUG: Bij het aanmaken van een projectfactuur of order werden de facturatiegegevens van de gekoppelde relatie niet meegenomen. Dit is verholpen
 • BUG: Productorderregels werden niet meegenomen als in Woocommerce een order werd geplaatst met 100% korting. Dit is verholpen
 • BUG: Geen gegevens in de mobiele versie van Cubus zichtbaar. Dit is verholpen
 • BUG: Productgroepen/diensten zijn niet meer te koppelen aan grootboekrekeningen. Dit is verholpen
 • BUG: Bij het kopiëren van een order worden er instellingen in de orderregel overgenomen van de te kopiëren order. Dit is verholpen


LEA

 • Binnen LEA is het mogelijk de factuuradres-gegevens via de vrije export te exporteren
 • BUG: Historische facturen ontbraken in LEA. Dit is verholpen


2021 - Week 36

 • Bij het aanmaken van een verkooporder kun je alleen nog een klant of leverancier/klant selecteren. Bij het maken van een inkooporder kan je alleen nog een leverancier kiezen. Het is dus belangrijk dat de inrichting in Cubus goed staat

2021 - Week 14 t/m 16

 • De functionaliteit blokken planning is in Cubus toegevoegd.
 • Betalingskortingen kunnen vanaf nu worden berekend.
 • Comissiefacturen zijn toegevoegd.
 • Communicatierapporten zijn voor mobiel en tablet zichtbaar.

2021 - Week 12 t/m 14

 • Transport: Voorheen werd een standaard Transport product 'hard' in de code opgehaald door een product te zoeken met de naam "Transport". Vanaf dit weekend is dit een instelling geworden die kan worden ingesteld via Organisatie instellingen / Financiële instellingen / Order instellingen / Extra orderinstellingen.
 • Aanpassing in betalingskorting: korting mag niet in alle gevallen over de transportwaarde berekend worden.
 • Bij Crediteren van projectfacturen waarbij uren worden gecrediteerd, worden de uren nu weer teruggezet naar “niet gefactureerd”.
 • De mogelijkheid om bij een BTW instelling: [ICP] Ja/Nee aan te kunnen vinken (Beheer> Facturen > BTW-instellingen).

2021 - Week 5 t/m 11

Aanpassingen in Cubus:

 • Filters in de inkoopregels; transportordernummer en verkoopordernummer.
 • Openen verkooporder vanuit verkooporderregel overzicht
 • De inkooporderstatus bij aanmaken inkooporder op status nieuw
 • Velden toegevoegd op extra specificatie factuur: truck type en certificaat
 • Variabele om vanuit de factuur de leverancier te tonen op nieuwe orders
 • Inkoopfactuurmatching
 • Inkoopfactuur heeft extra veld gekregen “niet betalen”.
 • Export inkooporders uitsluiten type losstaand
 • Transsportkosten uit transportorder toevoegen op verkooporder

Bug:

 • BTW werd berekend naar niet BTW plichtige landen bij factureren projecturen, dit is aangepast.

2021 - Week 1 t/m 4

Algemene updates:

 • Automatische BTW bepaling: er is een tabel gemaakt waarin staat waar een product vandaan komt, waar deze is ingeklaard en waar het product naar toe gezonden wordt. Op deze manier wordt je BTW op de verkoopfactuur automatisch bepaald. Je vindt dit onder Beheer, relatie-instellingen, facturen, BTW beslisregels.
 • Landentabel:‘EU’ is er bij gekomen. ‘EU’ is geen land, maar kan nu wel als ‘land’ gekozen worden.
 • Het aanmaken van regio’s: om met transportkosten te kunnen werken. Je bepaald zelf deze regio’s.
 • Je kunt aan een order een automatisch orderbedrag meegeven: bijvoorbeeld administratiekosten. Deze steeds terugkerende kosten worden dan automatisch toegevoegd. Elke order kan dan een aparte regel krijgen voor dat soort kosten.
 • Aanpassingen die nodig waren voor de Brexit.
 • Rekenen met Eenhedenin orders: je kunt nu met verschillende eenheden orderen, dus bijvoorbeeld 1 pallet bestaat uit 1000 zakken. Bij het afboeken van voorraad boekt het systeem dan automatisch 1000 zakken af. Eenheden zijn in te stellen zoals bijvoorbeeld emmers, dozen of pallets. Je stelt dit in via het product. Per product geef je aan wat de hoeveelheid is per eenheid. De prijzen worden per stuk getoond.
 • Factuurkoppeling met Exact: betaalstatus wordt teruggestuurd naar CuBus
 • Marketing: Je kunt campagnes vastleggen.
 • Standaard tekst aan tekstblok toevoegen in inkooporder

Deze functionalteit was al aanwezig voor de verkooporder, maar kan nu ook gebruikt worden bij de inkooporder.

Aanpassingen voor de koppeling met Woocommerce:

 • Bij de half-uurlijkse voorraad update wordt niet meer de naam van het product meegenomen
 • Verder kan je via 3 knoppen in de instellingen van de WooCommerce de volgende updates draaien:

Update alle gegevens
Update voorraad selectie: neemt niet meer de productnaam mee
Update voorraad en prijzen selectie: neemt niet meer de productnaam mee

 • Er zijn 2 extra tabbladen toegevoegd

Op deze tabbladen wordt zichtbaar wat mee kan met de volgende update, en de nachtelijke batch.

Klant specifieke updates:

 • Werkbare dagen:

 • Diverse planningsoverzichten(Zaaglijst/productlijst/orderregel planningslijst)

netto maten naar bruto maten laten berekenen

 • Een nieuwe Wizard in het orderproces: je hebt nu via deze wizard de mogelijkheid om klant, product, maten, toeslagen, leverdatum te kiezen, dit worden orderegels welke ook ingeplant kunnen worden.
 • Grafische kalender: dat is een grafische planning, om per eenheid te plannen.
 • Planning: werken met min/ max-dagen voor leverdata en voor productiedata.
 • Inkoopfactuur matching: de inkooporders in CuBus en de inkoopfacturen van de leverancier kunnen met elkaar gematcht worden op basis van matching criteria.
 • Import mogelijkheid voor betaalgegevens vanuit diverse financiële applicaties. Naast de vaste financiële integraties die wel al kennen.
 • Diverse exports kunnen maken voor financiële applicaties.Naast de vaste financiële integraties die wel al kennen.
 • Intrastat: het is mogelijk om een lijst te genereren voor de Intrastat aangifte.

om financiële gegevens via SFTP te kunnen exporteren

 • Tikkie betaallink: vanaf nu bestaat de mogelijkheid om via Tikke een betaallink mee te sturen bij een factuur, dit is een integratie met ABN Amro, waarvoor je ook een ABN AMRO IBAN nodig hebt.

2020 - Week 41 t/m 50

 • Foutoplossing: Wanneer een factuur verwijderd werd, bleef de order op 'gefactureerd' staan. Dit hebben we aangepast zodat de status van de order correspondeert met de facturen.

 • Aanpassing in het facturatieproces: Zodra een factuur verstuurd is, is deze niet meer te verwijderen. Een correctie kan alleen gemaakt worden door het maken van een creditfactuur. Zo blijft de boekhouding in de financiële applicatie in orde. Wanneer een factuur nog niet verstuurd is, is er de mogelijkheid om de factuur of factuurregel te verwijderen.

 • Klant specifieke aanpassingen op verzoek.

 • Aanpassingen of oplossingen voor problemen die via het ticketsysteem bij ons zijn binnen gekomen.

 • We werken bijna dagelijks aan het realiseren van de nieuwe interface. De afronding daarvan verwachten we eind Q4.

2020- Week 30 t/m 40

 • Meldingen bij projectrapportage bij overuren zijn aangepast.

 • bij het overzicht van openstaande posten zijn kolommen toegevoegd.

 • Bij de project actie en het inline overzicht zijn percentages toegevoegd.

 • verrekentarieven kun je vastleggen bij de tijdregistratie en de historie is bijgewerkt.

 • Het is mogelijk om eenheden toe te voegen in Cubus, waardoor het mogelijk wordt om te verkopen in een andere eenheid dan waarin het product op voorraad ligt.

 • Bij wachtwoord velden is een kopieer naar klembord knop toegevoegd.

2020 - Week 25 t/m 29

 • Het sprint overzicht heeft een nieuw uiterlijk gekregen.

2020 - Week 20 t/m 24

 • Rapportage van de uren is toegevoegd en bijgewerkt. Vanaf nu klopt het percentage geschreven uren.

 • Op de contract product regels heb je nu de mogelijkheid om korting toe te passen.

 • De beschrijvingen bij contracten zijn uitgebreid en aangepast.

 • De instelling om alleen uren te kunnen boeken op projectstappen is aangemaakt. Hierdoor voorkom je dat er uren worden geboekt op gesloten projecten of dat er uren nergens aan gekoppeld zitten.

 • Er was een afrondingsverschil in factuur documenten. Dit is nu opgelost.

 • Projecten zijn losgekoppeld van de factuurkop

2020 - Week 15 t/m 19

 • De mogelijkheid om extra informatie velden te kunnen verwijderen is toegevoegd.

 • In de inkooporderregel is het veld supplier reference toegevoegd.

 • Als een arbeidscontract eindigt is het mogelijk om een melding in te stellen.

 • App4Sales koppeling is verder uitgebouwd, waardoor App4Sales en Cubus nog meer met elkaar praten.

2020 - Week 10 t/m 14

 • Producten verwijderen in Woocommerce wordt ook doorgevoerd in Cubus. Standaard elke nacht wordt de productinformatie bijgewerkt.

 • Binnen een order kun je verschillende maten kiezen en eventueel iets aanpassen op de factuurregels.

 • Het aanmaken van een service klus is mogelijk in de tabletmodus.

 • In de service klussen module is het mogelijk om vrije notities te plaatsen die in te zien en te bewerken zijn in de afspraak. Deze worden ook zichtbaar op de order.

 • In de order rapportage is de kolom Delivery date toegevoegd. Deze kolom geeft weer wanneer een order moet worden geleverd. Daarnaast kun je aangeven of de order afgeleverd is.

 • Bij printinstructies is de mogelijkheid om standaard teksten toe te voegen mogelijk gemaakt.

 • Binnen de service klus module is het mogelijk om twee handtekeningen te zetten.

 • Beschrijving uitgebreid op entiteit product wordt overgenomen in het notitieveld van de inkooporderregel.

 • Delivery times op de inkooporder is omgezet naar een niet gelokaliseerd veld.

2020 - Week 5 t/m 9:

 • Het is mogelijk gemaakt om de vertaling van een product te genereren naar eindproducten.

 • Het order Pick proces is verder uitgebreid en geoptimaliseerd zodat dit proces zo efficiënt mogelijk loopt.

 • Bij het genereren van een order document met tabel kreeg de gebruiker een foutmelding te zien. Dit probleem is verholpen.

 • Als gebruiker met de juiste rechten is het nu mogelijk om van organisatie te wisselen.

 • Het is vanaf nu mogelijk om vanuit het overzicht de geselecteerde inkooporderregel of verkooporderregel te openen.

 • De verwachte leverdatum is direct aan te passen in een inkooporder.

 • Het is mogelijk gemaakt om een medewerker aan een inkooporder te koppelen.

 • Het is mogelijk gemaakt om automatisch een standaard sjabloon te laden bij een verkooporder.

 • Termijnen uit een order kunnen via variabele op het orderdocument worden gezet.

 • Binnen de projectplanning is een Gantt editor toegevoegd waardoor je projecten aan de hand van een Gantt chart kan plannen.

Week 1 t/m 4:

 • Bij het wijzigen van een order op de inkooporderregel bleven de oorspronkelijke artikelgegevens staan. Dit is opgelost zodat bij het wijzigen van een order ook de juiste artikelgegevens in de order staan.

 • In het orderoverzicht zijn de volgende kolommen toegevoegd: Calculatie volume, Calculatie prijs product, Calculatie transportprijs.

 • Bij de laatste dagen van december werden de verkeerde weeknummers getoond. Dit is aangepast.

 • De levertijd van de verkooporder kwam niet mee op de inkooporder vanuit het orderoverzicht, dit is opgelost.

Vraag of opmerking over een update?

Laat het ons hieronder weten!

Je bericht is succesvol verzonden